Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? Krótko o rodzinie Zakrzewskich

Paweł i Marzena Zakrzewscy mają dwanaścioro dzieci, z których wszystkie są uczone w domu. Para była prekursorem edukacji domowej w Polsce. W szczytowym okresie w szkole w domu uczyło się nawet 50 000 polskich dzieci. Być może na poważne zmiany w polskim szkolnictwie było dość wcześnie. I nie jest dla mnie do końca jasne, co się dokładnie stało. Ale z informacji dostępnych w internecie wynika, że ​​mieli „problemy” z polskimi organami podatkowymi. Było to dla nich tak trudne, że w końcu musieli przestać. Na szczęście otrzymali pomoc od różnego rodzaju fundacji i niektórych polityków. Efektem jest uchwalona w zeszłym roku ustawa Zakrzewskich, która obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.

?? Even kort over de familie Zakrzewscy Paweł en Marzena Zakrzewscy

Hebben twaalf kinderen die allemaal thuisonderwijs hebben gevolgd. Het echtpaar was in Polen een voorloper van thuisonderwijs. Op het hoogtepunt hebben maar liefst 50.000 Poolse kinderen bij hun school het thuisonderwijs gevolgd. Misschien was het nogal vroeg voor grote veranderingen in het Poolse onderwijs. En het is mij niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurde. Maar uit de beschikbare informatie op internet maak ik op dat ze ‘problemen’ kregen met de Poolse belastingdienst. Het werd hen zo moeilijk gemaakt dat ze uiteindelijk moesten stoppen. Gelukkig kregen ze hulp van allerlei stichtingen en sommige politici. Het resultaat is de wet van Zakrzewscy die vorig jaar werd aangenomen en van kracht sinds 1 juli 2021.

Edukacja domowa - Szkoły Salomon
Edukacja domowa – Szkoły Salomon

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️⬇️⬇️ 

➡️ https://www.meeroverpolen.nl/homeschooling-in-polen/

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI