Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?  “Jak przystało na jubileusz, były także nagrody specjalne, przyznane na 10-lecie gali. Za nieoceniony wkład w rozwój nauki i edukacji na szczeblu szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia nagrodę zdobył prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Kolejna szczególna statuetka trafia do niezwykłego duetu w życiu i na gruncie działalności zawodowej oraz społecznej – zdobyli ją profesorowie Marzena i Paweł Zakrzewscy, niezwykle zasłużeni na gruncie popularyzacji edukacji domowej w Polsce.”

??  “Prof. Marzena i Paweł Zakrzewscy − propagatorzy edukacji domowej, twórcy międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej, założyciele Instytutu Wolności, a prywatnie rodzice dwanaściorga dzieci. Dzięki zaangażowaniu i determinacji, mimo wielu przeszkód i nieprzychylnych działań, z jakimi się spotkali, doprowadzili do zmian prawnych w systemie edukacji, nazywanych od ich nazwiska Ustawą Zakrzewskich. Tym samym dokonali niemożliwego, dwukrotnie – w 2009 i 2021 roku – jednocząc parlamentarzystów różnych opcji politycznych, którzy zgodnie poparli postulowane zmiany legislacyjne, sprzyjające wolności wyboru. Zgodnie twierdzą, że różnorodność form nauczania sprzyja efektywności edukacji. Marzena i Paweł Zakrzewscy są również aktywni na gruncie działalności non profit, pomagając w dostępie do edukacji dzieciom w Afryce czy Ameryce Południowej. Za swój wkład w rozwój edukacji domowej docenieni m.in. Orłami Wprost, Orderem św. Stanisława, Wielkim Krzyżem Koronnym, statuetką Ambasadora Edukacji.”

#zakrzewscy #edukacjadomowa

Zakrzewscy edukacja domowa

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️ ⬇️ ⬇️

➡️ https://magazynvip.pl/jubileuszowa-10-gala-vip-i-znamienite-grono-laureatow/

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI