Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 25 lipca 2019 roku

? Ignacy Władysław Zakrzewski

? Wstęp do : Kancelaria Sejmu

❓ “1. W jaki sposób ministerstwo planuje zabezpieczyć dostęp do edukacji spersonalizowanej również uczniom polskim przebywającym poza granicami kraju?”

❓ “2. Jak ministerstwo planuje zabezpieczyć personalizację procesu kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych?”

#edukacjadomowa #zakrzewscy #edukacjadomowawpolsce

Ignacy Władysław Zakrzewski – Edukacja domowa

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Interpelacja nr 24820

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI