Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 10 marca 2017 roku

? Paweł Zakrzewski

? Wstęp do : Biuro Prac Senackich

✅ “W sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej, obywateli P. i M. Z.”

✅ “Oświadczenie skierowane do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Jest to oświadczenie w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej, obywateli P. i M. Z. Biorąc pod uwagę rozliczne inicjatywy podejmowane w obszarze nowoczesnej edukacji przez obywateli P. i M. Z., które spotykały się z obiektywną dyskryminacją, realizowaną również za pośrednictwem urzędów administracji państwowej, posłowie i senatorowie poprzedniej kadencji podjęli rozliczne działania mające na celu powstrzymanie dalszych nadużyć. W kolejnych interpelacjach – 29790, 30556, 31344, 32657, 337749, 33910, 31157, 31402, 31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976, 32205, 31081, 31126, 9010, 16556, 9143 – politycy podkreślali dotychczasowe osiągnięcia twórców i niczym nieuzasadnioną opresję ze strony administracji publicznej, która doprowadziła do likwidacji placówek edukacji spersonalizowanej i demokratycznej.”

#edukacjadomowa #zakrzewscy

Paweł i Marzena Zakrzewscy - Edukacja domowa
Paweł i Marzena Zakrzewscy – Edukacja domowa

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Oświadczenia senatorskie

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI