Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 13 grudnia 2018 roku

? Paweł Zakrzewski

? Wstęp do : Posiedzenie zespołu parlamentarnego

✅ “Do naszych biur poselskich zgłaszają się rodzice, zaniepokojeni stanem edukacji w Polsce. W szczególności obawy rodziców związane są z działaniami systemowymi, które bezpośrednio uderzają w rodzinę lub mogą stanowić zagrożenie dla przyszłości dzieci. Mowa tu o przepełnionych klasach, niskiej jakości nauczania, braku czasu na lekcji na sprawy związane z rozwojem dzieci, brak ruchu czy nadmierne przeciążenie teoretyczną nauką. Rodzice martwią się też o ciężkie tornistry oraz odhumanizowanie nauki, która sprowadza się do wymagania teoretycznej wiedzy, tak mało potrzebnej w dzisiejszych czasach.”

✅ “Tymczasem edukacja powinna być jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania państwa. Jednocześnie powinno ono wspierać różnorodne formy kształcenia i rozwoju społeczeństwa, w szczególności wobec wyzwań, jakie stoją przed Polską w nadchodzących latach. Różne formy kształcenia i rozwoju młodych ludzi sprzyjają mechanizmowi dywersyfikacji, który jest tak potrzebny dla rozwoju społecznego.”

#edukacjadomowa

Paweł i Marzena Zakrzewscy – Edukacja domowa

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Interpelacja nr 33528

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI