Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 31 października 2019 roku

? Paweł Zakrzewski

?  Wstęp do : Kancelaria Sejmu

✅ “Czy w związku z przesłanymi wcześniejszymi interpelacjami zostały podjęte konkretne działania zmierzające do zatrzymania praktyk dyskryminacyjnych, skierowanych w stosunku do Pawła i Marzeny Zakrzewskich?”

✅ “Czy podjęto działania – i jeżeli tak, to jakie – w celu zniwelowania negatywnych skutków praktyk dyskryminacyjnych skierowanych w stosunku do Pawła i Marzeny Zakrzewskich?”

✅ “Czy wdrożono jakiekolwiek działania systemowe mające na celu uniemożliwienie powstawania w przyszłości zjawisk patologicznych w postaci dyskryminowania obywateli Polski przez organy państwowe?”

✅ “Czy minister finansów przeprowadził postępowanie sprawdzające w sprawie Pawła i Marzeny Zakrzewskich w związku z dyskryminacyjnymi działaniami Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie? Jeżeli tak – to na jakim etapie jest postępowanie mające na celu odwrócenie skutków działania UKS w Lublinie? Jeżeli nie – to kiedy takie działania zostaną podjęte?”

✅ “Czy minister nauki i szkolnictwa wyższego zlecił kontrolę prawidłowości postępowań habilitacyjnych na Papieskim Wydziale Teologicznym z siedzibą we Wrocławiu? Jeżeli tak – to jakie były wyniki tej kontroli? Jeżeli nie – dlaczego nie została ona przeprowadzona, mimo że istniała taka konieczność w związku z treścią już skierowanych interpelacji?”

#edukacjadomowa #edukacjaspersonalizowana

Paweł i Marzena Zakrzewscy – Edukacja domowa

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Interpelacja nr 249

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI