Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 13 sierpnia 2019 roku

? Paweł Zakrzewski

?  Wstęp do : Kancelaria Sejmu

✅ “Oświadczenie złożone przez senatora Jana Filipa Libickiego na 12. posiedzeniu Senatu w dniu 18 czerwca 2020 r.”

▪️ „Paweł i Marzena Zakrzewscy zorganizowali nowatorskie, bezpłatne placówki oświatowe Salomon, które działały w oparciu o kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Powstawały stopniowo od 2009 r. w miarę upowszechniania się w Polsce edukacji domowej. Szkoły swoim zasięgiem objęły teren całej Polski. Ostatnia taka szkoła została zlikwidowana w roku szkolnym 2018/2019 w województwie lubelskim. Uczniom oferowały zajęcia w klubach edukacyjnych, dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, innowacyjny e-tornister, spersonalizowane rodzinne wioski edukacyjne, bon oświatowy, który przyznawany był w formie stypendium przeznaczonego na realizację zajęć pozaszkolnych”.

#edukacjadomowa #edukacjaspersonalizowana

Zakrzewscy Edukacja

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➥ Oświadczenie senatorskie

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI