Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

? Edukacja domowa wyróżniona. Prof. Paweł i Marzena Zakrzewscy nagrodzeni przez kapitułę złotej setki Wprost.

? Edukacja domowa może być skutecznym sposobem na zapewnienie dziecku indywidualnego podejścia do nauki oraz dostosowanie programu edukacyjnego do jego potrzeb i możliwości. Wkład Państwa Zakrzewskich w rozwój tej formy edukacji może pomóc wielu rodzicom i dzieciom w lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami edukacyjnymi.

? “Nagrodę specjalną kapitułą przyznała profesorom Pawłowi i Marzenie Zakrzewskim. To ludzie niezwykle zasłużeni na gruncie popularyzacji nowoczesnej edukacji na terenach wiejskich. Założyciele klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej, którzy swoim zaangażowaniem doprowadzili do pozytywnych zmian legislacyjnych w obszarze oświaty nazywanych Ustawą Zakrzewskich.”

#edukacjadomowa #klubyedukacjispersonalizowanej #edukacjaspersonalizowana

Ustawa Zakrzewskich - Paweł i Marzena Zakrzewscy
Ustawa Zakrzewskich – Paweł i Marzena Zakrzewscy

Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu: ⬇️

➥ Złota 100

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI