Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

 ✅ Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Szanowny Panie Ministrze,
nawiązując do licznych interwencji osób fizycznych, prawnych, instytucji, a także parlamentarzystów (np.

➥ https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4XCWT

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9

 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHG

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA

➥ https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24650

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5F

➥ https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFVDZC

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24820

pragnę, jako uczeń kształcący się w warunkach tzw. edukacji domowej, zacytować powtarzający się fragment w kilku z ww. interpelacji, pod którymi podpisało się łącznie ponad 270 parlamentarzystów (posłów i senatorów), reprezentujących cały przekrój polskiej sceny politycznej:

Szanowny Panie Premierze,

17 marca br. byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia w Sejmie RP – opozycja zagłosowała razem z koalicją rządową. Chodziło o edukację pozaszkolną, potocznie zwaną domową. Kilkanaście lat wstecz w 2009 roku dokonano pierwszego kroku naprzód i kształcenie w formie pozaszkolnej przestało być domeną jedynie szkół publicznych. O tę zmianę zabiegało środowisko edukatorów domowych z Pawłem i Marzeną Zakrzewskimi na czele. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która jest niewątpliwie sukcesem nowoczesnej edukacji. Nawiązując do treści z następujących interpelacji posłów na Sejm RP VIII i IX kadencji […] Uprzejmie prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:
Czy i w jaki sposób zamierza rząd zabezpieczyć wypracowany konsensus parlamentarny dotyczący wolności wyboru w oświacie❓

Czy rodzic ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą będzie miał zapewnioną możliwość formowania dziecka zgodnie ze swoim światopoglądem❓“.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o uszanowanie kompromisu społecznego (osoby fizyczne i prawne) i konsensusu legislacyjnego (Prezydent RP, Senat RP, Sejm RP) z 2021 roku w obszarze edukacji domowej (nazywanego potocznie Ustawą Zakrzewskich), który zapewnia aktualnie optymalny rozwój ucznia w tym systemie kształcenia. Jako uczeń nie widzę potrzeby żadnej zmiany legislacyjnej w tym obszarze, tym bardziej że od ostatnich zmian prawa minął dopiero rok. Autorytet państwa warto budować również na przewidywalności prawa, szczególnie jest to ważne w edukacji, gdzie kształci się młodych ludzi, takich jak ja, którzy dopiero co budują swój światopogląd.

Z poważaniem
Jakub Słoniewski uczeń edukacji domowej

#edukacjadomowa

Ustawa Zakrzewskich – Paweł i Marzena Zakrzewscy

❗Zachęcamy do podpisania petycji:❗

➡️ Petycjeonline.com/edukacjadomowa

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI