Posłuchaj
ZNISZCZONE PRZEZ UKŁAD

2014.09.30 – Salomon newsletter – Konsultacje z historii i WOS