Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? Gabriel Janowski: Musimy kształcić ludzi kreatywnych

?️ “Wrócę jeszcze na moment do edukacji domowej. Wydaje się, że po latach, obecnie, jest to bardzo proste. Zniknęły zbędna papierologia i bariery urzędowe. Zależy to już tylko od chęci rodziców i ich wyborów.”

✅ “Niewątpliwie dzisiaj tak jest. I to jest ogromna zasługa państwa Marzeny i Pawła Zakrzewskich, którzy jeszcze w 2009 r. wprowadzali trafne rozwiązania edukacyjne, jeśli chodzi o edukację domową. Ustawa z 2021 r. przyjęta jednomyślnie przez parlament, nazywana „ustawą państwa Zakrzewskich”, jest naprawdę dobrym prawem, dającym możliwości nauczania domowego rodzicom. Łyżkę dziegciu jednak dołożę. Trzeba jednak zauważyć, że gdy państwo Zakrzewscy rozwinęli tego rodzaju edukację, to nie wszystko się urzędnikom podobało i zaczęli wobec nich stosować rozmaite restrykcje. Ostatecznie Zakrzewscy zostali oczyszczeni ze wszelkich zarzutów. Było to przykre, ale to często spotyka pionierów, tych, którzy idą pod prąd. Silni duchem, a przede wszystkim 14-osobową rodziną, wciąż działają dla wspólnego dobra.”

#edukacjadomowazakrzewscy #edukacjadomowa

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️ ⬇️ ⬇️

➡️https://dorzeczy.pl/opinie/334642/gabriel-janowski-musimy-ksztalcic-ludzi-kreatywnych.html

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI