Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Licea

SZKOŁY LICEALNE

Kształcimy w klasach I-III.

Realizujemy program obowiązujący zgodnie z podstawą programową MEN, przygotowujemy do matury oraz na studia.
Praca odbywa się w dużej mierze poprzez system kursów (w postaci wykładów, warsztatów, e-learningu, konsultacji) na zróżnicowanych poziomach, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczniów.
Kursy rozszerzone z poszczególnych przedmiotów prowadzone są zgodnie z
preferencjami uczniów – zwłaszcza w klasie maturalnej. Ćwiczymy sprawność rozwiązywania testów niezbędną do zdania matury, jednocześnie jednak w dalszym ciągu staramy się wspierać u uczniów dociekliwość i samodzielne myślenie.

PLIKI DO POBRANIA

WSTĘPNE
MATERIAŁY

MATURA 2016

ROZSZERZENIA
I EGAZMINY

MATURA 2015

PROGRAMY
NAUCZANIA