Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Szkoły podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nauczamy w klasach:
0 , I-III oraz IV-VI.

 

Nauczamy w klasach: 0 (zerówka), I-III (nauczanie zintegrowane) oraz IV-VI. Kładziemy nacisk na osobisty
rozwój ucznia i tworzenie prawidłowych relacji w grupie.
Realizujemy program obowiązujący zgodnie z
podstawą programową MEN z zastosowaniem zindywidualizowanego systemu oddziaływań
psychologiczno-pedagogicznych tak, by rozwijać własne talenty dzieci i właściwą dla tego wieku naturalną
ciekawość świata. Wśród metod pracy stosujemy także warsztaty tematyczne oraz projekty realizowane wspólnie
w grupach roboczych. Nie „zadajemy“ do domu, ponieważ to szkoła ma wspomagać dom a nie obciążać dodatkowo
rodziców. W klasach młodszych kładziemy nacisk na płynne czytanie i pisanie, chcemy aby nasi uczniowie
zaprzyjaźnili się z książką co znacznie ułatwia dalsze etapy edukacji.

PLIKI DO POBRANIA

WSTĘPNE
MATERIAŁY

SZKOŁA
PODSTAWOWA

EGZAMINY
KLASYFIKACYJNE

PROGRAMY
NAUCZANIA

SPRAWDZIAN

PODRĘCZNIKI

ZAGADNIENIA
EGZAMINACYJNE

PROGRAMY NAUCZANIA