Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Autorzy

AUTORZY

OD REDAKCJI

zjawisko edukacji poza zinstytucjonalizowanymi formami nauczania stało się przedmiotem refleksji autorów zamieszczonych w niniejszym zbiorze artykułów. Podjęli oni próbę opisania „edukacji domowej” tak poprzez osobiste świadectwo człowieka w nią zaangażowanego, jak i okiem zdystansowanego obserwatora. Tak szeroka perspektywa daje czytelnikowi możliwość obiektywnego zapoznania się z tą coraz popularniejszą ścieżką edukowania. Zamieszczone zostały opinie rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, historyków, psychologów, socjologów, prawników, filozofów i teologów. Reprezentują oni różne środowiska, jednak zawsze w jakiś sposób powiązane z interesującym nas zjawiskiem występującym na terenie Polski. Redaktorzy pragną złożyć podziękowania wszystkim autorom zamieszczonych tekstów za pozytywną odpowiedź i zaangażowanie, które zaowocowało powstaniem tej publikacji.

Marzena i Paweł Zakrzewscy

© Copyright by Marzena Zakrzewska
Warszawa 2009 i ISBN 978-83-7232-930-1
Oficyna Wydawniczo – Poligraficzna “Adam”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
zamówienia www.edukacjadomowawpolsce.pl
tel. 518 717 077

REDAKCJA I KOREKTA

Marzena i Paweł Zakrzewscy 

REDAKCJA I KOREKTA

Monika i Zdzisław Anulak
Konrad Arciszewski
Jerzy Bajda
Paweł Bartosik
Jolanta Bonar
Danuta i Zbigniew Borys
Katarzyna Brudka
Imelda Chłodna
Stefan Lewandowski
Barbara Pastuszek-Lipińska
Ewa Polak-Pałkiewicz
Andrzej Polaszek
Bogusław Śliwerski

Marek Czachorowski
Mariusz i Joanna Dzieciątko
Anna Janicka-Galant i Przemek Galant
Barbara Galas
Beata Jachimczak
Dorota Konowrocka
Dorota Konowrocka
Renata i Jan Korab
Joanna i Dale Taylor
Jacek Weigl
Łukasz i Magdalena Wojtacha
Monika Wójcik
Marzena i Paweł Zakrzewscy
Anna Zielińska

SKŁADANIE I ŁAMANIE

Paweł Zakrzewski

PROJEKT OKŁADKI

Marysia, Ignaś i Pawełek Zakrzewscy

AUTORZY ZDJĘĆ

Paweł Zakrzewski