Posłuchaj
ZNISZCZONE PRZEZ UKŁAD

Zniszczone przez układ

zniszczone

przez układ