Listen
DESTROYED BY SYSTEM

2017-06-04 DZIĘKUJEMY WAM DRODZY

DEAR ALLWe thank you for the actions taken by our community in defence of Paul and Marzena Zakrzewski. The appropriate State bodies have taken the necessary steps against functionaries and officials who exceeded their powers and acted to the detriment of Paul and Marzena.

 Their ordeal lasted over five years. During this time we unfortunately discovered that besides people openly hostile to our cause, there were aslo a few people from our own environment.  We mean especially those who due to their positions in institutions associated with home education had widespread possibilities to wage manipulation and slander campaigns in a manner organized and strangely coincident with the interests of circles opposed to the development of our ideas.

  We express our deep regret at such harmful stance.

  If you have experienced the above described destructive behaviour of falsehood, then we encourage you to contact us – for the prupose of learning the truth which will make you free.

Click here to see the video version on our YouTube channel: “Dziękujemy” / “Thank You”  

  With best wishes

  DZIĘKUJEMY WAM DRODZYZa działania podjęte przez nasze środowisko w obronie Pawła i Marzeny Zakrzewskich. Odpowiednie organa naszego Państwa podjęły niezbędne działania wobec funkcjonariuszy i urzędników, którzy przekraczali swoje uprawnienia i działali na szkodę Marzeny i Pawła.

  Ta Ich gehenna trwała ponad pięć lat. W trakcie podjętych działań z przykrością odkryliśmy, że oprócz osób otwarcie wrogo nastawionych do naszego środowiska, w procederze tym w sposób mniej lub bardziej świadomy, brały udział nieliczne ale jednak, osoby tworzące nasze środowisko.

  W sposób szczególny mamy na myśli tu osoby, które dzięki nadanym stanowiskom w instytucjach związanych z edukacją domową, miały szerokie możliwości do prowadzenia kampanii manipulacji i oszczerstw, w sposób zorganizowany i dziwnie zbieżny z interesem środowisk przeciwnych dalszemu rozwojowi naszej idei.

  Wyrażamy głębokie ubolewanie nad tak szkodliwą postawą ?Jeśli doświadczyliście opisanego wyżej destruktywnego działania kłamstwa to zachęcamy do kontaktu z nami – w myśl zasady – poznacie Prawdę a Ona Was wyzwoli ?

Przejdź do wersji filmowych na naszym kanale YouTube: “Dziękujemy” / “Thank You”  

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI MICK I ELLI Z DZIECIAKAMI

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI VIA EMAIL