Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Wniosek – Międzynarodowa fundacja rozwoju edukacji i sportu, której fundatorami są Paweł i Marzena Zakrzewscy – 08.03.2020

DRODZY, ZAPOZNAJCIE SIĘ PROSZĘ Z TREŚCIĄ INTERWENCJI JAKĄ PODJEŁA MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA ROZWOJU DUKACJI I SPORTU, KTÓREJ FUDATORAMI SĄ PAWEŁ I MARZENA ZAKRZEWSCY.

Wniosek

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI MICK I ELLI Z DZIECIAKAMI SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI VIA EMAIL