Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

? Karol Karski o edukacji domowej w Polsce

#edukacjadomowa #edukacjaspersonalizowana

Karol Karski – Edukacja domowa, edukacja spersonalizowana, edukacja demokratyczna

❓ “Jak się rozwija edukacja domowa w Polsce?”

✅ “Z każdym rokiem ma więcej zwolenników i coraz mniej przeciwników. Badania pokazują, wbrew opiniom niedowiarków, że uczniowie z nauczania domowego radzą sobie zazwyczaj lepiej w dorosłym życiu niż z edukacji klasycznej. Kluczowe jest tutaj świadome i zaangażowane uczestnictwo ucznia z edukacji domowej w przyswajaniu wiedzy. Niezwykle ważnym aspektem jest fakt, że rodzic zyskuje prawo wyboru formy nauczania własnego dziecka oraz posiada większy wpływ na jego wychowanie. Obecny stan edukacji domowej w naszym kraju zawdzięczamy oddanym tej idei rodzicom. Na szczególne wyróżnienie zasługują Paweł i Marzena Zakrzewscy. Będąc współczesnymi pionierami w Polsce zbudowali sieć placówek wspierających nauczanie w domu. Były to szkoły nowatorskie. Otwarte na innowacyjne metody nauczania oraz oferujące wsparcie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

✅ Państwo Zakrzewscy również bardzo mocno zaangażowali się w stworzenie ram prawnych korzystnych dla rozwoju edukacji domowej w Polsce. Niezliczona ilość spotkań, które przeprowadzili z politykami i urzędnikami, przyniosła skutek w postaci korzystnych dla nauczania domowego, zmian legislacyjnych w 2009 roku. W międzyczasie, niestety zapłacili olbrzymią cenę za swoje zaangażowanie. Nie poddali się. I w 2021 doprowadzili do kolejnych zmian prawnych korzystnych dla edukacji domowej. Potrafili dla swojej idei zjednoczyć polityków wszystkich opcji. Te drugie zmiany, ze względu na ich olbrzymie zasługi dla edukacji domowej, potocznie nazywamy „ustawą Zakrzewskich”.”

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami poniżej:

Kurier Lubelski

NTO.PL

Dziennik Bałtycki

Głos Wielkopolski

Echodnia.eu

Dziennik Polski

GP24.PL

Nowiny 24

Express Ilustrowany

Poranny.pl

Gazeta Wrocławska

Gazeta Lubuska

Współczesna.pl

Gazeta Krakowska

Dziennik Zachodni

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI