Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

 ➥ RYNEK INWESTYCJI – JACEK WEIGL str. 65


✅ “Wartości powinny iść w parze z wiedzą”

❓ “Dlaczego edukacja domowa?”

?️ “Jacek Weigl: Nauczanie domowe jak żadna inna forma edukacji nadaje się do przekazywania, poza wiedzą, również wartości. Parę lat zajęło mi wyciągnięcie takich wniosków. Wcześniej szukałem. Od samego początku jednak czułem, że edukacja bez wartości jest niekompletna, pozbawiona części sensu. Dopiero z wartościami jest pełna. Nauczanie w domu, w rodzinie pogłębia więzi interpersonalne. Dla młodego człowieka to rodzice są największymi autorytetami. To oni najbardziej troszczą się o przyszłość dziecka. Chętnie przekazują dziecku wiedzę, dzielą się swoimi doświadczeniami życiowymi i w ten sposób uczą dziecko, jak żyć, czym się kierować, podejmując decyzje, którą drogę wybrać, żeby nie pobłądzić. Duży wpływ wywarło na mnie spotkanie z Marzeną i Pawłem Zakrzewskimi. Kierują się oni podobnymi wartościami jak my z żoną. Mają 12 dzieci i dużo energii poświęcają na sprawy związane z rodziną, która jest dla nich bardzo ważna. Skoro oni kształcą dzieci w edukacji domowej, to może i dla naszych jest to najlepsza forma? − pomyślałem”

Jacek Weigl – Ustawa Zakrzewskich

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️⬇️⬇️  https://rynekinwestycji.pl/wartosci-powinny-isc-w-parze-z-wiedza

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI