Listen
DESTROYED BY SYSTEM

Instytut wolności
Instytut Wolności

✅ “Edukacja domowa to przyszłość polskiej oświaty i tworzenie naturalnych elit intelektualnych”

➥ “Często dzieci kończą podstawówkę i wiedzą doskonale już wtedy jak ma wyglądać ich ścieżka kariery. Jak mawia prof. Paweł Zakrzewski o absolwentach edukacji domowej „posiadają wewnętrzny imperatyw samorozwoju”

❓ “Podczas debaty reprezentował pan Instytut Wolności Marzeny i Pawła Zakrzewskich. Co to za instytucja?”

?️ “To organizacja promująca wolność jako wartość wyjątkową dla jednostki i całych społeczeństw. Powstał w 2009 roku. W swojej działalności skupiał się przede wszystkim na promocji wolności w sferze edukacji. Instytut stawia sobie za cel utrzymanie i poszerzanie wolności w trakcie realizacji obowiązku szkolnego dzieci. Dba o podmiotowość i prawa rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Został stworzony przez Marzenę i Pawła Zakrzewskich, którzy od lat popularyzują holistyczne podejście do życia i rodziny. Zresztą w ubiegłym roku kapituła nagrody Orły „Wprost” doceniła ich wyjątkowe zaangażowanie w rozwój nowoczesnej edukacji w Polsce i na świecie. Wyróżniono ich przede wszystkim za zainicjowanie znaczących zmian legislacyjnych, ułatwiających kształcenie spersonalizowane, nazywane od ich nazwiska Ustawą Zakrzewskich. Wraz z rodziną Zakrzewskich wyróżniono prof. Karola Karskiego jako ambasadora idei edukacji spersonalizowanej na każdym jej szczeblu, a także samo Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Tomaszem Rzymowskim za skuteczną i dynamiczną pracę na rzecz rozwoju edukacji domowej w Polsce”

Instytut Wolności - Zakrzewscy
Instytut Wolności – Zakrzewscy

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️⬇️⬇️ 

➡️ https://www.wprost.pl/edukacja/10745479/edukacja-domowa-to-przyszlosc-polskiej-oswiaty-i-tworzenie-naturalnych-elit-intelektualnych.html

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI