Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

 ? “Poznaliśmy laureatów Orłów Wprost województwa wielkopolskiego. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Poznaniu.”

➥ “Nagroda specjalna Orzeł Wprost w kategorii Promocja Edukacji Domowej powędrowała do Krzysztofa Słoniewskiego, Rzecznika Praw Rodziny ruchu Marzeny i Pawła Zakrzewskich.
Efektem działań Laureata jest wiele spektakularnych akcji promujących edukację spersonalizowaną i proponowanie konkretnych rozwiązań, związanych z obszarem edukacji pozaszkolnej. Największym osiągnięciem w ubiegłym roku było doprowadzenie do konsensusu legislacyjnego, dotyczącego zmian przepisów prawnych, odnoszących się do edukacji domowej, tzw. Ustawa Zakrzewskich. – W edukacji domowej najważniejsza jest wolność. Rodzice muszą mieć prawo decydowania, co jest dobre dla ich dzieci. Ten wybór musi być oczywiście rozważny i poparty rozmowami. Ale w efekcie liczą się szczęśliwi młodzi ludzie, którzy swobodnie realizują swoje pasje – podkreślił dr Krzysztof Słoniewski.”

Rzecznik Praw Rodziny Pawła i Marzeny Zakrzewskich

Link do całości artykułu znajduje się poniżej: ⬇️⬇️⬇️ 

➡️ https://orly.wprost.pl/laureaci/2022/wielkopolskie

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI