Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?️ “Dla Pawła, Ignacego i Antoniego Zakrzewskich z podziękowaniem min. Piotr Naimski” (Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 17 października 2019 roku)”

✅ “Jednym z takich wzorców, który pokazuje, jak skutecznie można rozwijać system edukacyjny, była innowacyjna sieć szkół Salomon, klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej (https://m.youtube.com/user/szkolysalomon/videos), założonych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich i finansowana w dużej mierze przez nich z własnego, prywatnego majątku.”

✅ “Sukces tych szkół pokazał, że idea edukacji, która skupia się na uczniu, stawia go w centrum procesów nauczania i uwzględnia indywidualne predyspozycje oraz ograniczenia, jakie posiada każdy z nas, może uczynić proces nauczania bardziej efektywnym. Równocześnie pozwala dać nauczycielowi tak oczekiwaną przez niego rolę przewodnika, a nie tylko przekaźnika wiedzy.”

“W związku z powyższym proszę o udzielnie następujących informacji:

1. Czy w ministerstwie prowadzone są prace nad rozwojem systemu edukacyjnego w Polsce, w szczególności czy uwzględniają one doświadczenia takich rozwiązań jak edukacja domowa czy spersonalizowana❓

2. Czy w ministerstwie prowadzone są prace związane z rozwojem zawodu nauczyciela, w szczególności w kierunku ewolucyjnej zmiany jego roli❓

3. Jaki był powód zamykania klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej założonych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich❓ Sejm RP, 11 września 2019 roku.”

#zakrzewscy #edukacjadomowa

Piotr Naimski - Zakrzewscy
Piotr Naimski – Zakrzewscy

Linki do cytowanej w artykule interpelacji znajdują się poniżej: ⬇️ ⬇️ ⬇️

➡️ https://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=678A38872BD92867C125847300488881

➡️ https://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5F

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI