Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 13 sierpnia 2019 roku

? Paweł Zakrzewski

? Wstęp do : KANCELARIA SEJMU

✅ “Interpelacja nr 30556 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.”

?️ “W 2016 roku zlikwidowano nowatorskie placówki oświatowe Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich z główną siedzibą w Warszawie. Szkoły te wyróżniało nowoczesne holistyczne podejście do nauczania, w którym to cała rodzina stawała się centrum oddziaływań pedagogicznych. Placówki Pawła i Marzeny Zakrzewskich stworzyły i w praktyce realizowały spersonalizowany system nauczania, oparty o zaawansowaną technologię teleinformatyczną, innowacyjną, zaimplementowaną w dydaktyce, autorskie programy przedmiotowe, boxy edukacyjne czy międzynarodowe „wioski edukacyjne”. Paweł i Marzena Zakrzewscy prowadzili ponadto szereg pionierskich badań naukowych zogniskowanych wokół szeroko pojętego zjawiska edukacji domowej, które to przyczyniały się do lepszego zrozumienia i poznania edukacji poza instytucjonalnymi formami kształcenia, w tym edukacji spersonalizowanej i demokratycznej.”

#edukacjadomowa #edukacja spersonalizowana #edukacjadomowawpolsce

Karta wstępu sejm rzeczypospolitej polskiej Paweł Zakrzewski
Karta wstępu sejm rzeczypospolitej polskiej Paweł Zakrzewski

Link do całości interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Interpelacja nr 30556

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI