Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?? KARTA WSTĘPU – SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

? 9 maja 2017 roku

? Paweł Zakrzewski

? Wstęp do : KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

✅ Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do treści interpelacji nr 22589 z dnia 14.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…), interpelacji nr 22451 z dnia 7.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…), interpelacji nr 22178 z dnia 29.03.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…), interpelacji nr 22447 z dnia 12.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp…) dotyczących tzw. ustawy Zakrzewskich w obszarze edukacji domowej zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. W jaki sposób ministerstwo planuje zabezpieczyć dostęp do edukacji spersonalizowanej również dla uczniów polskich przebywających poza granicami kraju❓

2. Jak ministerstwo planuje zabezpieczyć personalizację procesu kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych❓


#edukacjadomowa #edukacjaspersonalizowana

KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KLUB PARLAMENTARNY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Link do cytowanej interpelacji znajduje się poniżej:⬇️⬇️⬇️

➡️ Interpelacja nr 24527

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI