Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

?️ “Data wpływu: 18-11-2022

Szanowny Panie Ministrze, W nawiązaniu do treści z następujących przykładowych interpelacji posłów na Sejm obecnej kadencji:

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4XCWT,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9,

➥ https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHG,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA,

➥ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2,

➥ https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24650,

?️ pragniemy zauważyć, że w ostatnim czasie złożono poselski projekt zmian w Prawie oświatowym, który może utrudniać funkcjonowanie uczniom w obszarze edukacji pozaszkolnej. Proponowany projekt w pewnym stopniu ogranicza swobodę korzystania z tzw. edukacji domowej i stoi w sprzeczności z wypracowanym zeszłorocznym konsensusem legislacyjnym w tym obszarze, nazywanym ustawą Zakrzewskich. Proponowane uregulowania prawne mogą uczynić uciążliwym korzystanie z tej formy kształcenia polskim rodzinom czasowo lub trwale przebywającym poza granicami Polski.”

#edukacjadomowa #interpelacja

Interpelacje – Zakrzewscy

Linki do cytowanych interpelacji znajdują się poniżej: ⬇️

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24650

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24651

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA5R

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI