Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

“O zawetowanie ustawy z 4 listopada 2022 o zm. ust. Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”

“Zapisy ustawy, drastycznie ograniczające dostępność edukacji domowej oraz kształtujące nadrzędną rolę kuratora lub specjalistycznej jednostki nadzoru względem roli rodziców, budzą poważne wątpliwości w kwestii gwarancji poszanowania praw i roli rodziców w procesie decydowania o sposobie i formie edukacji dzieci, co koliduje zapisami Art.48 ust.1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, które gwarantują rodzicom prawo do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami i systemem wartości, także poprzez wpływ na proces ich kształcenia i kreowania osobowości.”

Zachęcamy do zapoznania się z pismem, którego link przedstawiamy poniżej:

Prezydent.pl

#edukacjadomowa #ustawazakrzewskich

❗Zachęcamy do podpisania petycji:❗

➡️ Petycjeonline.com/edukacjadomowa

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI