Listen
DESTROYED BY SYSTEM
Instytut wolności
Instytut Wolności

 Dziennikarz Wprost: “Kolejny już Orzeł Wprost za inicjatywę Państwa Zakrzewskich.

Jak rozwija się edukacja domowa?

 Anna Maria Rożek: “Rozwija się bardzo dobrze. W przeszłości Paweł i Marzena Zakrzewscy mieli w swojej szkole ponad 100000 uczniów i stąd też jest ta inicjatywa ustawodawcza, ponieważ cieszyła się edukacja domowa tak dużym zainteresowaniem, iż po prostu w Polsce wymagało to uregulowania prawnego.


 Dziennikarz Wprost: “Co daje nam edukacja domowa?”

Anna Maria Rożek: “Daje nam nowe możliwości. Tak jak mówię rozszerza horyzonty, czy nie mówię, iż edukacja tradycyjna taka też nie jest, aczkolwiek, jeżeli chodzi o edukację domową daje możliwość przystosowania tego w odpowiedni sposób dla ucznia, czyli indywidualizuję jego tok nauczania, ale także rodzice muszą być na to otwarci i poświęcić bardzo dużo uwagi na to, aby to dziecko ten program edukacyjny, który oni przygotowali i jest dla niego zindywidualizowany i odpowiedni przeprowadzał, więc to jest jakby praca z obu stron w szkole tradycyjnej mamy bardziej narzuconą dyscyplinę i ten program, więc on nie może być przystosowany indywidualnie, natomiast, jak wiemy dzieci, zwłaszcza w Ameryce są właśnie wychowywane bardziej indywidualny sposób i tam edukacja domowa jest bardzo popularna.


Link do całości wywiadu w formie video znajduje się pod linkiem poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=GyJY6W0ZkNM

Anna Maria Rożek – Ustawa Zakrzewskich

Z SERDECZNYMI POZDROWIENIAMI

SŁAWOMIR JAZIENICKI